Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

 

11-008 Świątki
Świątki 87
tel. (089) 616 98 83, (089) 616 98 90  w.114
Fax. (089) 616 98 22

Sylwia Horba tel. (089) 616 98 83 w. 114

nieruchomosci@swiatki.com.pl

Do zadań referatu należy:
  1/ prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości
      stanowiących własność gminy zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami
      i uchwałami Rady Gminy w zakresie: 
      - sprzedaży,
      - oddawanie w użytkowanie wieczyste,
      - oddawanie w trwały zarząd,
      - dzierżawienie,
      - zrzekanie się,
      - darowizny,
      - zamiany,
  2/ tworzenie gminnego zasobu nieruchomości poprzez:
      - komunalizację,
      - zamiany,
      - scalenia i podziały,
      - odpłatne i nieodpłatne nabywanie od osób fizycznych i prawnych,
      - korzystanie z prawa pierwokupu,
      - inne czynności prawne,
  3/ przygotowywanie dokumentów niezbędnych do organizowania przetargów na
      zbycie nieruchomości gruntowych lub budynkowych stanowiących własność
      gminy,
  4/ ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
  5/ ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości,
  6/ przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
  7/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
  8/ prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
  9/ prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i
      leśnych, w tym:
      - przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów
        rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
      - występowanie o opinie w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu
        Państwa na cele nieleśne,
10/ przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
      fizycznym w prawo własności,
11/ wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych oraz pomoc przy
      sporządzaniu protokółów zeznań świadków o pracy w gospodarstwie,
12/ współpraca w zakresie tworzenia gruntów na cele budowlane,
13/ przygotowywanie projektów decyzji o przekazanie gruntów, budynków, budowli i
      innych składników stanowiących  własność gminy, jednostkom organizacyjnym
      gminy nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd oraz udzielanie
      zezwoleń w zakresie zawierania przez jednostki umów z innymi osobami lub
      podmiotami innego wykorzystania nieruchomości niż to wynika z działalności
      statutowej danej jednostki,      
14/ przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu na wniosek 
      jednostki organizacyjnej lub z urzędu w przypadku niewłaściwego wykorzystania 
      nieruchomości, 
15/ aktualizacja opłat rocznych na podstawie wartości nieruchomości określonej
      przez rzeczoznawcę,
16/ przygotowanie całości dokumentacji, w tym geodezyjnych operatów
      szacunkowych , odpisów z KW i innych niezbędnych dokumentów w celu zbycia
      nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
17/ podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
18/ współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób
      zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
19/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa wynikających z ustawy Prawo łowieckie,
20/ realizacja zadań wynikających z Ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
21/ realizacja zadań wynikających z Ustawy o lasach,
22/ realizacja zadań wynikających z ustaw: 
       - Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
       - Prawo geologiczne i górnicze,
       - Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów,
       - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
       - Ustawa o ochronie zwierząt,
       - Prawo łowieckie,
       - Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i
         mięsa oraz inspekcji weterynaryjnej, 
23/ sporządzanie sprawozdań wynikających z Ustawy o statystyce publicznej,
       w tym:  
       - o gospodarce komunalnej i mieszkaniowej,
       - o użytkowaniu gruntów w gminie,
       - o obrocie gruntami komunalnymi,
       - innych sprawozdań rocznych dla potrzeb Urzędu Statystycznego a wynikających
         z zakresu przypisanych spraw,
24/ wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw.

Wydział czynny od poniedziałku do piątku

 w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2003-07-16 12:05:45
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2003-10-21 13:39:51
Ostatnia zmiana:2020-01-08 11:30:33
Ilość wyświetleń:5152

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij