W sprawie:
przyjęcia zaktualizowanego "planu rozwoju lokalnego Gminy
Świątki na lata 2007 - 2017'


Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/ 101 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia