W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Worławki w Gminie Świątki na lata 2007 - 2017.

Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/105 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia