W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Worławki w Gminie Świątki na lata 2007 - 2017

Data uchwały:
2009-06-02

Numer uchwały:
XXIV/147/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia