Zamknij okno Drukuj dokument

Pełnomocnik-Koordynator Gminy d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 120
Fax. (089) 616 98 22

Grzegorz Radzicki - Pełnomocnik-Koordynator tel. (089) 616 98 83 w. 120

Do zadań Pelnomocnika należy:
  1/ wykonywanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i 
      przemocą w rodzinie,
  2/ opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
      problemów alkoholowych, projektu  preliminarza na jego realizację,    
  3/ sprawowanie kontroli nad realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania  
      problemów alkoholowych oraz przedstawianie sprawozdań z jego realizacji,
  4/ prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Gminnej Komisji
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANI PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1.       Punkt jest jednym z elementów działań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach.

2.       Punkt jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających i stosujących przemoc domowa.

3.       Punkt prowadzi sprawy związane z lecznictwem nakazowym (sądowym), współpracuje z ośrodkami, instytucjami specjalistami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

4.       Punkt należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” oraz prowadzi „TELEFON ZAUFANIA”.

5.       W punkcie odbywają się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.       W punkcie odbywają się spotkania:

F       Grup wsparcia

F       Grupy anonimowych alkoholików ”Świątek”

F       Dyżury wieczorne punktu – kontakt indywidualny.

7.       Punkt prowadzi działalność profilaktyczno – edukacyjną dzieci i dorosłych.

8.       Punkt prowadzony jest przez pełnomocnika wójta – specjalistę uzależnień mgr inż. Wandę Cieciuch.

  5/ prowadzenie spraw związanych z lecznictwem odwykowym, wnioskowanie o
      leczenie przymusowe, współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie,
  6/ przygotowywanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych oraz koordynowanie jej działań,
  7/ kontrolowanie zasad przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi, 
      wnioskowanie na podstawie obowiązującej dokumentacji o cofnięcie zezwoleń 
      na alkohol,
  8/ organizowanie szkoleń w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych dla 
      sprzedawców,
  9/ uczestniczenie w naradach, szkoleniach i konferencjach poświęconych
      problematyce alkoholowej,
10/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami w
      zakresie powierzonych do prowadzenia spraw.

Pełnomocnik przyjmuje interesantów  w dniach: Środa, Czwartek 

w godz.

środa 9:00 - 18:00,

czwartek 9:00 - 15:00

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2003-07-16 12:02:54
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2003-10-21 13:40:02
Ostatnia zmiana:2018-06-26 11:08:53
Ilość wyświetleń:4413