W sprawie:
ustanowienia pomnika przyrody

Data uchwały:
2012-09-12

Numer uchwały:
XVI/131/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Świątki

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego