Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Świątki

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami)

informuję o zwołaniu w dniu 10 października 2018 roku o godz. 14:00

XXXVIII Sesji Rady Gminy Świątki

w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki.

    Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świątki.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Świątki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XXXVII, a XXXVIII sesją.
5. Projekt uchwały Nr XXXVIII/331/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018 – 2032.
6. Projekt uchwały Nr XXXVIII/332/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2018.
7. Projekt uchwały Nr XXXVIII/333/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
8. Projekt uchwały Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie  przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
9. Projekt uchwały Nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świątki.
10. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych z poprzedniej sesji.
11. Wnioski i interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy Świątki z działalności w trakcie VII kadencji w latach 2014 – 2018.
13. Zamknięcie sesji.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki

/-/ Tomasz Szewczyk

Załączniki

Ogłoszenie o XXXVIII sesji (67kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2018-10-03 16:55:04
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-10-03 16:55:23
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-10-03 16:58:05
Ostatnia zmiana:2018-10-03 16:58:06
Ilość wyświetleń:332