INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II  z dnia 25 marca 2020 r.