W sprawie:
zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2020

Data uchwały:
2020-09-16

Numer uchwały:
XXII/189/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.