Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Zarządzenia Wójta Gminy Świątki do 2012

Treść zarządzeń w dokumentach PDF poniżej.

Załączniki

Zarządzenie nr 10151 28 2007 z dnia 27 11 2007 zasady realizacji zamówień wyłączonych z obow stosowania Ustawy PZP (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_1 2008 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30 z dnia 8 07 2011 w sprawie wydawania dec…_1 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_2 2008 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 5 z dnia 28 kwietnia 2009 roku (915kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_3 2008 (249.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2 -2011 koszt jednej godz_usług opiekuńczy… (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32 z dn_27_07_2011 r - Regulamin Zespołu In… (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_4 2008 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_5 2008 (474.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_6 2008 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_7 2008 (268.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_8_2008 (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_9_2008 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_11_2008 (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27 z dn_21_06_2011 -kontrola zarządcza - Św… (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_12_2008 (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 0151_13_2008 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz_Wójta Nr 0151-15 2008zmiany budżetu (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do zarządzenia Nr 0151-19 2008 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 0151-19 2008 projekt budżetu (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16 - upoważnienie w sprawach aliemntacyjnyc… (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 1-2011 - Komisja w celu opinii konursu ofer… (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17 - stawki czynszu za lokale mieszkalne_d… (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta Gminy Światki Nr 18 - dzień wolny (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20 z dn_03_06_2011 r - powołanie Zespołu i… (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28 z dn_21_06_2011 n - TERMINARZ KONTROLI -… (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33 z dnia 23-08-2011 o powołaniu komisji przetargowej (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 0151-20 - upoważnienie wywiady alimentacyjne (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 0151-22-2008 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37 -2011 - Powołanie koordynatora gminneg… (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 0151-21-2008 (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35- Obwodowa Kom_Wyb_Nr 1 - głosowanie ko… (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34 z dn_23_08_2011 r -miejsca na obwieszczenia wyborcze (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41 - 2011 -powołanie obwodowych komisji wyb… (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42 z dn_26_09_2011 r o odwołaniu i powołani… (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Zarządzenia nr 43 Wójta Gminy w Świątkach (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy w Świątkach z dnia 30.09.2011 (1012.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44 z dnia 12 10 2011 o powołaniu komisji przetargowej (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45-2011 z dnia 18 10 2011 o ustaleniu diet ekspertom (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46-2011 o powołaniu komisji (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy z dn_31_03_2011 0000 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do zarządzenia wójta gminy nr 47 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48-2011 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51- otwarty konkurs ofert na 2012 rok - poż… (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52 z 25_11_2011 r - powołanie komisji prze… (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 1 2012 Wójta Gminy -Szefa Obrony Cywilnej Gminy Świątki z10-01-2012 roku (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2 2012 Wójta Gminy -realizacja zadań obronnych (173.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3 2012 z 17-01-2012 komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy w 2012 r (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4 2012 z 07-02-2012 udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw rodziny wspierającej (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 2012 z 07-02-2012 zatwierdzenie kosztu godz usług opiekuńczych (411.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6 2012 z 20-02-2012 organizacja akcji kurierskiej na terenie gminy (450.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7 2012 z 21-02-2012 konsultacja przy podziale sołectwa Włodowo (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8 2012 z 02-03-2012 konsultacja przy podziale sołectwa Włodowo (186.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9 2012 z dnia 29 03 2012 wykonanie budżetu za 2011 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10 2012 z 30-03-2012 Zmiany w budżecie na 2012 r (660.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 2012 z 13-04-2012 opracowanie Gminnnego Planu Obrony Cywilnej Gminy (296.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 2012 z 16-04-2012 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (190.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13 2012 z 20-04-2012 Zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozw. Probl. Alkoh. (169.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14 2012 z 30-04-2012 zmiana w budżecie na 2012 r (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15 2012 z 04-05-2012 zmiana w personelu Stałego Dyżuru. (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16 2012 z 04-05-2012 Reorganizacja formacji obrony cywilnej na terenie gminy Świątki (576kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17 2012 z 21-05-2012 powołanie komisji przetargowej (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18 2012 z 21-05-2012 powołanie komisji przetargowej (168.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19 2012 z 26-06-2012 powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu konńczącego okres przygotowawczy (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20 2012 z 29-06-2012 zmiana w budżecie na 2012 r (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21 2012 z 02-08-2012 powołanie komisji przetargowej (210kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22 2012 z 24-08-2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23 2012 z 31-08-2012 powołanie koordynatora gminnego i operatora systemów informatycznych (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24 2012 z 31-08-2012 stosowanie planu obrony cywilnej gminy Świątki (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25.2012 Z 31-08-2012 zakupy wyłączone z PZP art 4 pkt 8 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26 2012 z 24-09-2012 Regulamin gm. kom. rozw. probl. alkoholowych (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27 2012 z 28-09-2012 zmiany w budżecie na 2012 r (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28 2012 z 26-10-2012 zmiany w budżecie na 2012 r (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 2012 z 07-11-2012 ustalenie opłat za udostepnianie nieruchomości gruntowej (267.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33-2012 z dnia 20-11-2012 (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30 z dn.07.11.2012 r - cena arkusza wydruku (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34_-odwołanie i powołanie czł_Kom_P_Alkoho… (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2008-06-27 10:53:29
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2008-06-27 10:54:52
Ostatnia zmiana:2014-05-28 15:28:56
Ilość wyświetleń:5001

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij