Wójt Gminy Świątki opracował projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątki w 2017 roku”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag.

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy.
Uwagi do projektu programu można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza załączonego poniżej.

Opinie należy przedkładać w terminie od 01.02.2017 do 21.02.2017 r.