PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH  INOFORMACJE O SRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

                          FORMULARZ  A  - spis kart informacyjnych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów na produkcję mebli tapicerowanych

 

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Lp

                            Rodzaj dokumentu               

 

1.    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątkach

2.    

Postanowienie o obowiązku sporządzenia oraz zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątkach

3.    

Raport oddziaływania na środowisko modernizowanej oczyszczalni

4.    

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków

5.    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – rozbudowa fermy indyków w Gołogórze

6.    

Postanowienie o obowiązku sporządzenia oraz zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – rozbudowa fermy indyków w Gołogórze

7.    

Raport oddziaływania  na środowisko rozbudowy fermy indyków

8.    

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie fermy indyków Gołogórze

9.    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Gołogórze na wieży stacji bazowej telefonii komórkowej innego operatora -

10.    

Postanowienie o obowiazku sporzadzenia oraz zakresie raportu oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Gołogórze  

11.    

Raport oddziaływania na środowisko – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel

12.    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa kotłowni ekologicznej opalanej odpadami drewna, budowie suszarni drewna, zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów przystosowanych do hodowli  trzody chlewnej na obiekty do wstępnej obróbki drewna , budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami gościnnymi z dostosowaniem do agroturystyki na działce o numerze ewidencyjnym 1/26 w obrębie ewidencyjnym wsi Konradowo

13.    

Postanowienie o obowiązku sporzadzenia oraz zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – budowa kotłowni ekologicznej opalanej odpadami drewna, budowie suszarni drewna, zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów przystosowanych do hodowli  trzody chlewnej na obiekty do wstępnej obróbki drewna , budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami gościnnymi z dostosowaniem do agroturystyki na działce o numerze ewidencyjnym 1/26 w obrębie ewidencyjnym wsi Konradowo

14.    

Raport oddziaływania na środowisko – budowa kotłowni ekologicznej opalanej odpadami drewna, budowie suszarni drewna, zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów przystosowanych do hodowli  trzody chlewnej na obiekty do wstępnej obróbki drewna , budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami gościnnymi z dostosowaniem do agroturystyki na działce o numerze ewidencyjnym 1/26 w obrębie ewidencyjnym wsi Konradowo

15.    

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy kotłowni ekologicznej opalanej odpadami drewna, budowie suszarni drewna, zmianie sposobu użytkowania  istniejących obiektów przystosowanych do hodowli trzody chlewnej na obiekty do wstępnej obróbki drewna ,budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami gościnnymi  z dostosowaniem do agroturystyki na działce o numerze ewidencyjnym 1/26 w obrębie ewidencyjnym wsi Konradowo

16.    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków owczarni na hodowlę indyków  do łącznej obsady 230,4 DJP oraz istniejącej stodoły na produkcję ściółki na działce nr 307/18 w obrębie Włodowo w miejscowości Łumpia w gminie Światki

17.    

Postanowienie o obowiązku sporządzenia oraz zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków owczarni na hodowlę indyków  do łącznej obsady 230,4 DJP oraz istniejącej stodoły na produkcję ściółki na działce nr 307/18 w obrębie Włodowo w miejscowości Łumpia w gminie Światki

18.    

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków owczarni na hodowlę indyków  do łącznej obsady 230,4 DJP oraz istniejącej stodoły na produkcję ściółki na działce nr 307/18 w obrębie Włodowo w miejscowości Łumpia w gminie Światki

19.    

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków owczarni na hodowlę indyków  do łącznej obsady 230,4 DJP oraz istniejącej stodoły na produkcję ściółki na działce nr 307/18 w obrębie Włodowo w miejscowości Łumpia w gminie Światki

20.    

 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego pod budowe stacji bazowej  telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3060  „ BRZYDOWO” na działce o numerze ewidencyjnym 136 w obrebie ewidencyjnym Brzydowo

21.    

 Raport o oddziaływaniu na środowisko – Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM „BRZYDOWO”

22.    

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3060 „BRZYDOWO”

23.    

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów na produkcję mebli tapicerowanych

24.    

Postanowienie o obowiązeku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 52 ust.1 ,2,3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz.627 z p.zm.). w związku z wnioskiem Firmy Molto Bene o wydanie decyzji na zmianę sposobu uzytkowania istniejących obiektów na produkcję mebli

25.    

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na zamianie sposobu użytkowania istniejącej rozlewni wody mineralnej na zakład produkcji mebli tapicerowanych

26.    

 Wniosek o wydanie decyzji

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach ; Gołogóra , Skolity, Garzewo, Światki, Jankowo,Dąbrówka , Kalisty oraz budowie nowej studni w Światkach

27.    

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach ; Gołogóra , Skolity, Garzewo, Światki, Jankowo,Dąbrówka , Kalisty oraz budowie nowej studni w Światkach

28.    

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach ; Gołogóra , Skolity, Garzewo, Światki, Jankowo,Dąbrówka , Kalisty oraz budowie nowej studni w Światkach

29.    

 Wniosek o wydanie decyzji „ Przystosowanie polderu Kwiecewo do retencjonowania  wody opadowej i roztopowej”

30.    

 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

31.    

 Raport o oddziaływaniu na środowisko"Przystosowanie Polderu Kwiecewo do retencjonowania wody opadowej i roztopowej"

32.    

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowanach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przystosowanie Polderu Kwiecewo do retencjonowania wody opadowej i roztopowej"

33.    

 Wniosek o wydanie decyzji "Budowa sieci wodociągowej Żardeniki-Woławki-Komalwy"

34.    

 Postanowienie o obowiazku sporzadzenia raportu o oddziałowaniu inwestycji "Budowa sieci wodociągowej Żardeniki-Woławki-Komalwy"na środowisko

35.    

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej Żardeniki-Woławki-Komalwy"

36.    

 Wniosek o wydanie decyzji na "Budowa stawu rybnego typu karpiowego w skolitach na działkach nr 81/2, 82, 427/8"

37.    

Postanowienie o obowiazku sporzadzenia raportu o oddziałowaniu inwestycji "Budowa stawu rybnego typu karpiowego w skolitach na działkach nr 81/2, 82, 427/8" na środowisko.

38.    

 Wniosek o wydanie decyzji

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ 2876/3045 (3664) ŚWIĄTKI” usytuowanej na dzaiłce nr 27/7 w Światkach

39.    

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko „ Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 2876/3045 (3664) Świątki”

40.    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 2876/3045 (36630 Światki”
OŚ-862/9/2007

41.    

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

„ Budowa stawu rybnego typu karpiowego w Skolitach na działkach nr 81/2,82,427/8 ”

42.    

 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa zaopatrzenia a wodę gminy Świątki wraz z budową nowej studni w Świątkach polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej we wsiach : Gołogóra , Skolity, Garzewo, Świątki, Jankowo, Dąbrówka ,Kalisty oraz budowie nowej studni w Świątkach”  - zmiana

43.    

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa zaopatrzenia a wodę gminy Świątki wraz z budową nowej studni w Świątkach polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej we wsiach : Gołogóra , Skolity, Garzewo, Świątki, Jankowo, Dąbrówka ,Kalisty oraz budowie nowej studni w Świątkach”  - zmiana

44.    

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa stawu rybnego  typu karpiowego o powierzchni 1 ha w obrębie ewidencyjnym Skolity , gmina Światki  na działkach nr 81/2 i 82 położonych na obszarze Natura 2000

45.    

 Wniosek o wydanie decyzji na "Budowę sieci wodociągowej kolonia Świątki  - Komalwy"

46.    

 Postanowienie o braku obowiazku sporzadzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na srodowisko "Budowa sieci wodociągowej kolonia Świątki  - Komalwy"

47.    

 Wniosek o wydanie decyzji

 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłoczniami ścieków    P-1, P-2, P-3, przepompowniami ścieków - lokalnymi P-4, P-5 i Pd-1,2,3,4,5 w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo  w gminie Świątki    (UMORZONO)

48.    

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłoczniami ścieków    P-1, P-2, P-3, przepompowniami ścieków - lokalnymi P-4, P-5 i Pd-1,2,3,4,5 w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo  w gminie Świątki   (UMORZONO)

49.    

 Wniosek o wydanie decyzji na inwestycję „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłoczniami ścieków    P-1, P-2, P-3, przepompowniami ścieków - lokalnymi P-4, P-5 i Pd-1,2,3,4,5 w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo  w gminie Świątki”

 50.


 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłoczniami ścieków    P-1, P-2, P-3, przepompowniami ścieków - lokalnymi P-4, P-5 i Pd-1,2,3,4,5 w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo  w gminie Świątki

 51.


 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłoczniami ścieków P-1 , P-2, P-3 , przepompowaniami ścieków – lokalnymi P-4, P-5, i Pd-1,2,3,4,5, w miejscwościach Światki , Jankowo , Drzazgi , Kwicewo w gminie Światki "

 52.


 Wniosek o wydanie decyzji  Budowa sieci wodociągowej kolonia Świątki- Komalwy

 53.    

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Budowa sieci wodociągowej kolonia Świątki- Komalwy

 54.

 Wniosek o wydanie decyzji Budowa obory o obsadzie 50 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym w Worławkach  na działce nr 100/4 . Planowana Łączna obsada po zrealizowaniu  przedsięwzięcia wyniesie  73 DJP

 55.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej kolonia Świątki –Komalwy na działkach o numerach ewidencyjnych  : w obrębie ewidencyjnym Świątki : 4,6/22,13/10,14/1,253/1 i w obrębie Konradowo : 16/49,16/48,16/44,16/45

 56.

 Wniosek o wydanie decyzji budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Światki –Garzewo- Garzewo kolonia

 57.

 Wniosek o wydanie decyzji budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty

 58.

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Światki –Garzewo- Garzewo kolonia

 59

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Światki –Garzewo- Garzewo kolonia"

 60

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przy  budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty

 61

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty

 62

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przy budowie obory o obsadzie 50 DJP , gdzie planowana łączna obsada po zrealizowaniu przedsięwzięcia wyniesie  w gospodarstwie 73 DJP ,na działce nr 100/4 w obrębie ewidencyjnym Worławki , gmina Światki

 63

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa obory o obsadzie 50 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym w Worławkach  na działce nr 100/4 . Planowana Łączna obsada po zrealizowaniu  przedsięwzięcia wyniesie  73 DJP

 64

  Wniosek o wydanie decyzji na: budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :Obręb Skolity :36/5 , 36/1, 388, 389, 216 ,222,427/6, 10

 65

  Wniosek o wydanie decyzji na budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :Obręb Skolity:499/27,499/28,7/2,21/9,501/77,501/76,501/43,389

 66

  Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na budowę sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

 67

  Wniosek o wydanie decyzji na budowę wiaty, w której będą znajdować się dwa traki taśmowe Wood-Mizer przeznaczone do wyrobu tarcicy ogólnego przeznaczenia. Parametry produkcji to około 10m3 tarcicy dziennie. Wymiary wiaty 32m x 5,3m.
1. budowa suszarni o powierzchni 7m x 5m wraz z przylegającą kotłownią o wymiarach 6,5m x 2,7m, w której będą się znajdowały trzy nagrzewnice zasilane z pieca c.o. typu Hajnówka 100 kw opalanego trocinami. Piec dodatkowo będzie ogrzewał powierzchnię biurową i warsztat. Wydajność suszarni to około 20m3 miesięcznie.
2. budowa wiaty przeznaczonej na magazyn drewna o wymiarach 8m x 20m
3. rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego o powierzchni 120 m2 na część biurowa, socjalną i warsztat. w Światkach na działce nr 198/4 I części działki nr 198/6.

 68

  Postanowienie o braku obowiązku sporzadzenia raportu o oddziałowaniu inwestycji na srodowisko na budowę sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujacych numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389

 69

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty

 70

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych obręb Skolity :499/27 , 499/28 , 7/2 , 21/9 , 501/77 , 501/76 501/43 ,389

 71

  Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na działce nr 198/4 I części działki nr 198/6.

 72

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , uługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

 73

  Wniosek o wydanie decyzji na budowę biogazowni energetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 253/84 w obrębie Brzydowo gmina Świątki

 74

  Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przy budowie biogazowni energetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 253/84 w obrębie Brzydowo gmina Świątki

 75

 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni energetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 253/84 w obrębie Brzydowo gmina Świątki

 76

 WNIOSKU O  WYDANIE DECYZJI Budowa sieci wodociągowej w Świątkach  na dz. nr 22/2,22/8,22/10,21/2,21/16,21/3,21/6

 77

 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „a/  budowie wiaty b/ budowie suszarni o powierzchni 7,0 mx 5,0 m c/ budowie wiaty przeznaczonej na magazyn d/ rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynku gospodarczego

 78

 decyzja  ustalająca  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia OŚ-862/ś/1/2010 budowie biogazowni energetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 253/84 w obrębie Brzydowo gmina Świątki

 79

 decyzja  ustalająca  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia OŚ-862/ś/7/09/2010 wiaty, której będą znajdowały się dwa traki taśmowe Wood-Mizer przeznaczone do wyrobu tarcicy ogólnego przeznaczenia, budowie suszarni, budowie wiaty przeznaczonej na magazyn drewna oraz rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynku gospodarczego na część biurową, socjalną w Świątkach na działkach nr 198/4 i 198/6

 80

 WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 247 w obrębie ewidencyjnym Brzydowo, gm. Świątki

 81

 WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 wieś Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki

 82

 Wniosek o wydanie decyzji na wydobywanie kruszywa naturalnego  z części działki nr 463/5 obręb Skolity, gm. Świątki

 83

 WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na części działki o numerze ewidencyjnym 158/2 w obrębie ewidencyjnym Brzydowo

 84

WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI na  Budowę sieci wodociągowej  dla budynków mieszkalnych na działkach nr 7/3 _7/27 w miejscowości Gołogóra , gmina Świątki

 85

 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 247 w miejscowości Brzydowo, gm. Świątki

 86

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania  przy budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 247 w miejscowości Brzydowo, gm. Świątki

 87

 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki

 88

Postanowienie o zawieszeniu postępowania przy  budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki

 89

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania przy budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na części działki o numerze ewidencyjnym 158/2 w obrębie ewidencyjnym Brzydowo

 90

 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na części działki o numerze ewidencyjnym 158/2 w obrębie ewidencyjnym Brzydowo

 91

 Decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie Budowy sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych na działkach 7/3-7/27 w miejscowości Gołogóra, gmina Świątki

 92

 Postanowienie o dopuszczeniue Stowarzyszenia „Kochajmy Warmię” do postepowania na prawach strony przy budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki

 93

 Decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe dla sprawy na wydobywanie kruszywa naturalnego z części działki nr 463/5, obręb Skolity, gm. Świątki

 94

   Wniosek o wydanie decyzji - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zastąpienie laguny służącej do magazynowania frakcji płynnej pozostałości pofermentacyjnej szczelnym , betonowym zbiornikiem w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni energetycznej w Brzydowie na działce o numerze ewidencyjnym 253/84 , dla którego to przedsięwzięcia Wójt Gminy Światki wydał 22 września 2010 roku decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania znak : OŚ-862/ś/1

95 

  Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla zmiany  zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zastąpienie laguny służącej do magazynowania frakcji płynnej pozostałości pofermentacyjnej szczelnym, betonowym zbiornikiem w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni energetycznej w Brzydowie na działce o numerze ewidencyjnym 253/84, dla którego to Wójt Gminy Świątki wydał 22 września 2010 roku decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania, znak: OŚ-862/ś/1/2010.

 96

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia dla  zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zastąpienie laguny służącej do magazynowania frakcji płynnej pozostałości pofermentacyjnej szczelnym, betonowym zbiornikiem w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni energetycznej w Brzydowie na działce o numerze ewidencyjnym 253/84, dla którego to Wójt Gminy Świątki wydał 22 września 2010 roku decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania, znak: OŚ-862/ś/1/2010.

97 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, powierzchnia zabudowy 4000 m2, na działce nr 16/1, obręb Świątki, gm Świątki

 98

 Postanowienie o braku obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polagającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, powierzchnia zabudowy 4000 m2, na działce nr 16/1, obręb Świątki, gm Świątki

 99

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 

 100

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce na 18, obręb Świątki, gm. Świątki o łącznej pow. zabudowy do 6 ha, maksymalnej wysokości stelaży do 3 m

 101

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączenim do sieci elektroenergetycznej na działce nr 18, obręb Świątki, gm. Świątki o łącznej powierzchni zabudowy do 6 ha, maksymalnej wysokości stelaży do 3 m 

 102

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin - pisaku ze żwirem ze złoża "GOŁOGÓRA" zlokalizaowanego w obrębie nieruchomości - działki ewidencyjnej o numerze 400/2, obręb Gołogóra, gmina Świątki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

 

 103

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 88/2, w m. Worławki, gm. Świątki, pow. olsztński, woj. warmińsko-mazurskie

 104

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -  budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działce nr 18, obręb Świątki, gm. Świątki o łącznej powierzchni zabudowy do 6 ha , maksymalna wysokość stelaży do 3 m.

 105

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -  budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 88/2, w m. Worławki, gm. Świątki, pow. olsztński, woj. warmińsko-mazurskie

 106

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeporwadzania oceny oddziaływania na środowiko - budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 88/2, w m. Worławki, gm. Świątki, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

 107

 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziałwyania przedsięwzięcia na środowisko - wydobywanie kopalin - piasku ze żwirem ze złoża "GOŁOGÓRA" zlokalizowanego w obrębie nieruchomości dz. nr 400/2, obręb Gołogóra, gm. Świątki, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

 108

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin - pisaku ze żwirem ze złoża "GOŁOGÓRA" zlokalizowanego w obrębie nieruchomości - działki ewidencyjnej o numerze 400/2, obręb Gołogóra, gmina Świątki 

 109

Postanowienie – pozytywne zaopiniowanie udzielania koncesji na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża piasku „GOŁOGÓRA” położonego na działce nr 400/2, obręb Gołogóra, gmina Świątki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie 

 110

 Postanowienie – sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu opiniującym udzielania koncesji na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża piasku „GOŁOGÓRA” położonego na działce nr 400/2, obręb Gołogóra, gmina Świątki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

 111

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Kalisty w gminie Świątki' 

 112

 Decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Kalisty w gminie Świątki"

 113

 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Świątki znak: KI.6220.3.2016 z dnia 18.08.2016 r.

 114

 Decyzja zmieniająca decyzje umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Kalisty w gminie Świątki"

 115

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji istniejącego budynku obory polegająca na dobudowaniu pomieszczenia (izolatki dla zwierząt) o pow. 74,25 m2 w miejscowości Kalisty na dz. nr 273, obręb Kalisty

 116

 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzadzenia raportu oddziałaywania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejacego budynku obory polegającej na dobudowaniu pomieszczenia o powierzchni 74,25m 2 w miejscowości Kalisty na działce nr 273 obręb Kalisty

 117

 Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzadzenia raportu oddziałaywania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejacego budynku obory polegającej na dobudowaniu pomieszczenia o powierzchni 74,25m 2 w miejscowości Kalisty na działce nr 273 obręb Kalisty

 118

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budwie zbiornika wodnego na działkach nr 65/3, 65/4, 62, 63, 64, 54, obręb Skolity gm. Światki

 119

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni 1,13 ha i mocy 700 kW na dz. nr 113 obręb Gołogóra gm Świątki 

 120

 Postanowienie o braku koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie zbiornika wodnego-stawu rybnego drobnotowarowego, na dz. geod. nr 65/3,65/4,62,63,64,54 obręb Skolity, gmina Światki o pow. całkowitej2,927 ha im pow. lustra 2,829 ha, głębokości do 3,00 i rzędnej lustra wody 83,00 m n.p.m.

 121

 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 700kW w mc. Gołogóra, dz.nr 113 obręb Gołogóra, gmina Świątki

 122

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie zbiornika wodnego-stawu rybnego drobnotowarowego, na dz. geod. nr 65/3,65/4,62,63,64,54 obręb Skolity, gmina Światki o pow. całkowitej2,927 ha im pow. lustra 2,829 ha, głębokości do 3,00 i rzędnej lustra wody 83,00 m n.p.m.

 123

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie zfarmy fotowoltaicznej o mocy 700 kW i powierzchni 1,13 ha.

124 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budwie dwóch zbiorników wodnych na działkach nr 69/1, 67, 66, 65/3, 64, 63, 62 obręb Skolity gm. Światki

 125

 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Skolity, gmina Świątki

 126

Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Skolity, gmina Świątki

 127

 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polagającego na  budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych o maksymalnej łącznej mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym, stacjami transformatorowymi oraz sieciami energetycznymi niskiego i średniego napięcia na działce nr 571/72 obręb Kwiecewo, gmina Świątki o łącznej powierzchni 7,13 ha.

 128

 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki

 129

  Postanowienie o braku koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki

 130

 Decyzja znak: KI.6220.1.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięzia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki

 131

 

 

 

3./2020

 

 

 

4./2020

 

 

 

5./2020

 

 

 

6./2020

 

 

 

 

7./2020

 

 

8./2020

 

 

 

 

1./2021

 

 

 

2./2021

 

 

 

3/2021

 

 

 

1/2022

 

 

2/2022

 

 

 

1/2023

 

 

 

2/2023

 

 

 

3/2023

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kwiecewo

 

 

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornika wodnego w mc. Skolity

 

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań w mc. Świątki - Przetwórnia odpadów z pianki pur na surowiec do wypełniania poduszek

 

 

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h

 

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie istalacji fotowoltaicznej w mc. Gołogóra

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w mc. Gołogóra, gm. Świątki

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w mc. Gołogóra

 

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji agrofotowoltaicznej w mc. Konradowo, Kwiecewo

 

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w mc. Gołogóra, gm. Świątki

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Brzydowo o mocy do 1,5 MW

 

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Brzydowo o mocy do 1,5 MW

 

 

 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w mc. Skolity

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w mc. Skolity

 

 

Decyzja znak:.6220.4.2020 odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża "Kalisty" na części dz. nr 466 obręb Kalisty, gmina Świątki