Informacje o Wyborach Uzupełniających do Rady Gminy Światki w okręgu Nr 7 zarządzonych na dzień 16 września 2012 roku znajdują się w załącznikach.