Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiuwm BIP - Gmina Świątki

Kolorowy pasek
Gmina Świątki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.swiatki.pl/

Data publikacji strony internetowej: [ 2003-07-04 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-03-30 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-23 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku na wysokości 120 cm zamontowany jest dzwonek dla niepełnosprawnych. W Urzędzie Gminy w Świątkach wyznaczona jest jedna osoba, która wychodzi przed budynek i pomaga dostać się do budynku dla osoby ze szczególnymi potrzebami. W holu budynku znajduje się punkt przyjęcia interesantów przy którym będą obsługiwane osoby ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku:

 • 3 stopnie (wysokość stopnia- 15 cm, wymiary biegu- 470cm x 40cm, po obu stronach schodów zamontowane są barierki.

 • spocznik o wymiarach 145 cm x 470 cm,

 • drzwi wejściowe dwuskrzydłowe- szerokość 180 cm.

Hol budynku

 • spocznik o wymiarach 160cm x 465cm,

 • 4 stopnie (wysokość stopnia- 15 cm, wymiary biegu- 410cm x 34 cm,

 • drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o szerokości 145 cm.

 • Próg przy drzwiach wejściowych 1,8 cm,

2. Opis dostępności schodów, korytarzy i wind.

Brak windy. Schody prowadzące na pierwsze piętro budynku

 • szerokość klatki schodowej 130 cm,

 • 13 stopni, (wysokość stopnia 16 cm, wymiary biegu 120cm x 30 cm)

 • spocznik o wymiarach 145 cm x 260 cm ,

 • 9 stopni, (wysokość stopnia 16 cm, wymiary biegu 120cm x 30 cm)

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Urzędu Gminy w Świątkach. Tablica informacyjna o miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych jest powieszona na froncie budynku Urzędu Gminy.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości informacje taką należy zawszeć.

Brak.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij