Wyszukaj:
Gmina Świątki
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Ogłoszenia
•  Ogłoszenia Rady Gminy
•  Ogłoszenia Urzędowe
•  Ochrona Środowiska
•  Ogłoszenia o Utrzymaniu czystości i porządku w Gminie
•  Oświata
•  Ogłoszenie o "Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątki"
•  Ogłoszenia o "Programie usuwania Azbestu"
•  Majątek i Finanse
•  GMINNY PORTAL MAPOWY
  Obwieszczenia
•  Obwieszczenia związane z inwestycjami celu publiczbnego
•  Obwieszczenia związane z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego
  Informacje Urzędowe
•  Inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
  Zamówienia
•  Przetargi
•  Postępowania do 30 000 euro
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy Światki
•  Oświadczenia Majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka gminy
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i związki międzygminne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Załatwianie spraw
•  Praca w Urzędzie
•  Wzory druków stosowanych do załatwienia spraw
•  Regulaminy
  Akty Prawne
•  Dzienniki Urzedowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•  Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy Kadencji 2002-2006
•  Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010
•  Uchwały Rady Gminy Kadencji 2010-2014
•  Uchwały Rady Gminy Kadencji 2014-2018 nowe
•  Akty Prawa Miejscowego
•  Zarządzenia Wójta Gminy Świątki
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plany Rozwoju Lokalnego miejscowości
•  Strategia Rozwoju Gminy Świątki
  Wybory
•  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 maja 2015 r nowe ważne!
•  Wybory Samorządowe ogłoszone na dzień 16 listopada 2014 roku
•  Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 roku
•  Wybory Samorządowe ogłoszone na dzień 21 listopada 2010 roku
•  Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009
•  Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Światki w okręgu Nr 7 zarządzone na dzień 10 maja 2009 roku
•  Wybory Samorządowe przeprowadzone 12 listopada 2006 roku w gminie Świątki
•  Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r
•  Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Światki w okręgu Nr 7 zarządzone na dzień 16 września 2012 roku
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

2291241
od 26 czerwca 2003 r.

 

Witamy
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świątkach.

 

    

Informacja o Podatkach na 2015 rok!!!

 Godziny otwarcia Urzędu: 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek   700 - 1500

                                      Środa   700 - 1800

                                      Piątek  700 - 1200

KASA URZĘDU CZYNNA W GODZINACH

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek   700 - 1400

                                      Środa     700 - 1600

                                       Piątek      700 - 1100

 

WÓJT GMINY  PRZYJMUJE INTERESANTÓW  każdego dnia
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w sekretariacie Urzędu (nr tel. 89 616 98 83),

W RAZIE NIEOBECNOŚCI WÓJTA INTERESANTÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY

RADCA PRAWNY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W ŚRODĘ OD GODZ 1400-1600
po uprzednim umówieniu telefonicznym w sekretariacie Urzędu Gminy
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Dyżur pełni w każdą środę w godz. 1600 - 1700

 

 

 

Gmina Świątki

NAZWA GMINY

Gmina Świątki

REGON  510743203  NIP 739-34-67-507
konto WBS o\Świątki 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001

NAZWA URZĘDU

Urząd Gminy w Świątkach
REGON  000546035  NIP 739-10-21-776
konto WBS o\Świątki 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001

RODZAJ

Gmina Wiejska

LOKALIZACJA

woj. Warmińsko - Mazurskie, pow. Olsztyński

KOD

11-008

MIEJSCOWOŚĆ

Świątki

ADRES

Świątki 87

KONTAKT

tel.: (+48 89) 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32
fax: (+48 89) 616 98 22,
e-mail:   gmina@swiatki.pl

Wójt

Sławomir Kowalczyk
tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 103 wojt@swiatki.pl

Sekretarz

Jaroslaw Andrzej Milewski

tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 102 sekretarz@swiatki.pl

Skarbnik

Dobrosława Sztainborn
tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 121 skarbnik@swiatki.pl

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t) oraz Dz.U.2007.10.68 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.). Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego -w szczególności o statusie prawnym , organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Nr skrytki na ePUAP
/2814122/skrytka
 
 

Wszystkie dostępne dokumenty do pobrania z naszego serwisu są publikowane w formacie PDF -do przeglądania tych dokumentów  niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.Program  można pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com Format PDF jest ogólnie przyjętym standardem publikowania dokumentów w internecie.

 

Informujemy że, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach udostępnił własny serwis informacyjny na stronach http://www.gops.swiatki.pl/ http://www.bip.gops.swiatki.pl