UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Gminy Świątki. - do dnia 31.12.2022 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://bip.swiatki.pl - od dnia 1.01.2023 r.

obrazek

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY
TZW. "MAŁEGO ZUS"

Ogłoszenia Zarządzania Kryzysowego  Ważna informacja dla obywateli Ukrainy. https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina  

 Godziny otwarcia Urzędu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek   700 - 1500
                                       Środa   700 - 1800
                                       Piątek   700 - 1200

KASA URZĘDU CZYNNA W GODZINACH

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek   700 - 1400
                                      Środa     700 - 1600
                                       Piątek    700 - 1100

WÓJT GMINY  PRZYJMUJE INTERESANTÓW  każdego dnia
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w sekretariacie Urzędu 

(nr tel. 89 616 98 83),

W RAZIE NIEOBECNOŚCI WÓJTA INTERESANTÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY

RADCA PRAWNY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W ŚRODĘ OD GODZ 1400-1600
po uprzednim umówieniu telefonicznym w sekretariacie Urzędu Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Dyżur pełni w każdy 2 wtorek miesiąca w godz. 1300 - 1500

Gmina Świątki

NAZWA GMINY

Gmina Świątki

REGON  510743203  NIP 739-34-67-507
konto WBS o\Świątki 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001

NAZWA URZĘDU

Urząd Gminy w Świątkach
REGON  000546035  NIP 739-10-21-776
konto WBS o\Świątki 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001

RODZAJ

Gmina Wiejska

LOKALIZACJA

woj. Warmińsko - Mazurskie, pow. Olsztyński

KOD

11-008

MIEJSCOWOŚĆ

Świątki

ADRES

Świątki 87

KONTAKT

tel.: (+48 89) 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32
fax: (+48 89) 616 98 22,
e-mail:  
gmina@swiatki.pl

Wójt

Sławomir Kowalczyk
tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 103
wojt@swiatki.pl

Sekretarz

Jaroslaw Andrzej Milewski

tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 102 sekretarz@swiatki.pl

Skarbnik

Dobrosława Sztajnborn
tel.: (+48 89) 616 98 83 w. 121
skarbnik@swiatki.pl


 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t) oraz Dz.U.2007.10.68 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.). Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego -w szczególności o statusie prawnym , organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
obrazek
Nr skrytki na ePUAP
/2814122/skrytka
 

Wszystkie dostępne dokumenty do pobrania z naszego serwisu są publikowane w formacie PDF -do przeglądania tych dokumentów  niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.Program  można pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com Format PDF jest ogólnie przyjętym standardem publikowania dokumentów w internecie.

 

Informujemy że, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach udostępnił własny serwis informacyjny na stronach http://www.gops.swiatki.pl/ http://www.bip.gops.swiatki.pl