obrazekWójt Gminy Świątki


Świątki 87, 11 – 008 Świątki tel. 896169883, e-mail: wojt@swiatki.pl


 


I N F O R M A C J A

Przyjmowanie skarg i wnioskówW Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki skargi i wnioski przyjmują:

  • Wójt Gminy – w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 10.00;

  • Sekretarz i Skarbnik – codziennie w godzinach pracy urzędu;

  • kierownicy referatów – codziennie w godzinach pracy urzędu;

  • pracownicy na stanowiskach samodzielnych – codziennie w godzinach pracy urzędu.Wójt Gminy

/-/ mgr Sławomir Kowalczyk