W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Świątki dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach

Data uchwały:
2022-02-24

Numer uchwały:
XL/330/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego