W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzydowo w Gminie Świątki na lata 2007 - 2017.

Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/102/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia