W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątki w Gminie Świątki na lata 2007 - 2013.

Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/104 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia