Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

z dnia 15 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały z dnia 25 marca 2002 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 84 ust 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych organizacji i komitetów wyborczych wyborców, które brały udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tylko w dniu 21 listopada 2010 r. są zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w terminie do dnia 21 lutego 2011 r. organowi wyborczemu, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu.

Natomiast termin złożenia sprawozdania finansowego przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych organizacji i komitetów wyborczych wyborców, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta upływa w dniu 5 marca 2011 r.1 oraz w odroczonym ponownym głosowaniu (dot. m. Ostródy) w dniu 19 marca 2011 r.1 Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również komitetów wyborczych, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów (art. 64l ust. 2 Ordynacji wyborczej). Wówczas termin na złożenie sprawozdania finansowego wynosi 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o rozwiązaniu komitetu. Sprawozdania finansowe składane są osobiście lub przesyłane pocztą właściwemu komisarzowi wyborczemu, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu:

· Komisarz Wyborczy w Olsztynie – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-757 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pok. nr 255) · Komisarz Wyborczy w Elblągu – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, pok. nr 29)

Wzory sprawozdań finansowych stanowią załączniki do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, 1128 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 212 poz. 1560 i 1561), które dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

Do sprawozdań dołącza się oryginalne dokumenty wymienione w załącznikach do rozporządzenia. W sytuacji, gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik finansowy może złożyć właściwemu komisarzowi wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia w terminie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 202j ust. 1 Ordynacji wyborczej, art. 27p ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

KOMISARZ WYBORCZY w OLSZTYNIE

(-) Rafał Malarski

1 Zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Załączniki

Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Olsztynie_z_dnia_15_grudnia_2010_r._-_miejsce_czas_termin_skladania_sprawozdan_finansowych (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2010-12-31 10:09:44
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2010-12-31 10:20:35
Ostatnia zmiana:2010-12-31 10:21:18
Ilość wyświetleń:1674

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij