Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce 92/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty + Sprostowanie

Świątki, dnia 21.09.2011

KI.6220.2.2011

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Świątki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22.09.2011 roku wpłynął wniosek firmy Energetyka Polska Sp. z o. o., ul. Szlak 10/3, 31-161 Kraków o zmianę załącznika graficznego w postaci mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia i karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce 92/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gmina Świątki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Kalisty z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, część „C” uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr XXXV/216/2010 z dnia 21.09.2010 r.

 

Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 6, lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Świątki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

 

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o mozliwości zapozania się z dokumentacją sprawy, składani uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Świątkach w terminie od dnia 23 września 2011 roku do dnia 17 października 2011 roku.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Świątki

 

Janusz Sypiański

          (-)

 

 

SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO W OBWIESZCZENIU ZNAK: KI.6220.2.2011 Z DNIA 21.09.2011

 

 

W obwieszczeniu Wójta Gminy Świątki z dnia 21.09.2011 r. błędnie wpisano nr działki, na której planowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce na 97/2, w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki wpisano „dz. nr 92/2” a powinno być „dz. nr 97/2”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świątki, dnia 21.09.2011

KI.6220.2.2011

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 22.09.2011 roku wpłynął wniosek firmy Energetyka Polska Sp. z o. o., ul. Szlak 10/3, 31-161 Kraków o zmianę załącznika graficznego w postaci mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia  i karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gmina Świątki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Kalisty z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, część „C” uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr XXXV/216/2010 z dnia 21.09.2010 r.

 

Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 6, lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

 

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Świątkach w terminie od dnia 23 września 2011 roku do dnia 17 października 2011 roku.

 

Obwieszczenie zamieszcz się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świątki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świątki oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kalisty.

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wasilewska
Data utworzenia:2011-09-28 08:52:25
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2011-09-28 08:52:42
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2011-09-28 08:53:45
Ostatnia zmiana:2011-10-10 14:05:16
Ilość wyświetleń:1386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij