Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Postanowienie o uznanie za stronę w postępowaniu znak KI.6220.2.2011 Stowarzyszenie Kochajmy Warmię (budowa elektrowni wiatrowej)

Świątki, dnia 28.10.2011

KI.6220.2.2011

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 31 § 1  pkt. 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 44 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

postanawiam

 

dopuścić Stowarzyszenie „Kochajmy Warmię” z siedzibą w Worławkach 1, 11-008 Świątki, jako organizację ekologiczną, której celem statutowym jest w § 4 pkt. 5 Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, ochrona dziedzictwa kulturowego, edukacja ekologiczna, promocja zdrowego trybu życia na prawach stromy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 6 października 2011 roku do Wójta Gminy Świątki wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Kochajmy Warmię”, Worławki 1, 11-008 Świątki o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na działce nr 97/2 w miejscowości Kłobia, obręb Kalisty, gm. Świątki na prawach strony. W dniu 12 października 2011 roku Stowarzyszenie „Kochajmy Warmię” zostało wezwane pismem znak: KI.6220.2.2011 do uzupełnienia ww. wniosku o statut oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 25 października wniosek został uzupełniony.

Zgodnie ze złożonym statutem oraz odpisem z KRS Wójt Gminy Świątki uznał, że spełniona jest przesłanka art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                                                                      Wójt Gminy Świątki

 

Otrzymują:                              

1.      Wnioskodawca                                                                                  Janusz Sypiański

2.      a/a

3.      Strony postępowania wg. Wykazu                                                                  (-)

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wasilewska
Data utworzenia:2011-11-03 11:44:58
Wprowadził do systemu:Barbara Wasilewska
Data wprowadzenia:2011-11-03 11:45:14
Opublikował:Barbara Wasilewska
Data publikacji:2011-11-03 11:45:58
Ostatnia zmiana:2011-11-03 11:46:16
Ilość wyświetleń:1265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij