OGŁOSZENIESzanowni Mieszkańcy miejscowości Świątki przypominam o zakazie wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wody pochodzącej z odwodnień terenu oraz wody opadowej z dachów budynków. Jednocześnie informuję, że zostaną przeprowadzone kontrole nielegalnego wprowadzania ww. wody do instalacji kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Świątki

                                                                                                                                                    (-)