Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Świątki w gminie Świątki (część "B")