W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Gminy Świątki w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagosp. przestrz. fragmentu gminy Świątki w obrębie Różynka

Data uchwały:
2012-09-12

Numer uchwały:
XVI/136/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.