Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Referat Komunalno-Inwestycyjny

Katarzyna Piasecka-Jałowiecka katarzyna.jalowiecka@swiatki.pl

Ewa Horn ewa.horn@swiatki.pl

Sylwia Horba sylwia.horba@swiatki.pl
Golec Mirosław

 Światki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 114


Do podstawowego zakresu działania Referatu Komunalno-Inwestycyjnego należy:

  1/ sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania gminy, podawanie do
      publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, przekładanie Radzie Gminy do zatwierdzenia, 
   2/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu  terenu, 
   3/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania, 
   4/ dokonywanie okresowej oceny zmian i aktualności w planach ogólnych zagospodarowania 
       przestrzennego,
   5/ prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody
       i gospodarki wodnej,
   6/ wydawanie decyzji zabraniających odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby,
   7/ prowadzenie spraw związanych z budową i eksploatacją wodociągów wiejskich,
   8/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
   9/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i naprawa dróg i mostów na drogach gminnych,
 10/ koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego i 
       naliczanie opłat z tego tytułu,
 11/ planowanie zakresów rzeczowych, kapitalnych remontów dróg i obiektów mostowych,
 12/ prowadzenie ewidencji dróg,
 13/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowa systemów inżynieryjnych,
 14/ nadzór nad należytym utrzymaniem zieleni, parków, skwerów i innych terenów,
 15/ nadzór nad zapewnieniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku zgodnie z
       ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 16/ wydawanie postanowień w sprawie podziału nieruchomości,
 17/ przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji
      gminnych,
 18/ programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla
      budownictwa,
 19/ nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,     
 20/ opieka nad zabytkami - współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków,
 21/ opracowywanie wniosków o dotacje na inwestycje infrastrukturalne zgodnie z przepisami
       rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania z
       budżetu państwa oraz kontroli ich wykorzystania,
 22/ współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji inwestycji
      związanych z gazyfikacją, telekomunikacją i energetyką,
 23/ wykonywanie zadań wynikających z ustaw: Prawo energetyczne, Ustawy o substancjach
      trujących oraz Ustawy o odpadach,
 24/ wykonywanie innych zadań powierzonych w drodze porozumień przez powiat lub województwo,
 25/ nadzór nad podejmowaniem działań w zakresie inwestycji oraz remontów szkół i przedszkola,
 26/ prowadzenie spraw w zakresie stanu sanitarnego gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z
      organami Inspekcji Sanitarnej,
 27/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości cen i opłat za usługi komunalne o
      charakterze użyteczności publicznej,
 28/ organizacja, kontrola i rozliczanie robót publicznych i prac interwencyjnych, współdziałanie w
      tym zakresie z Urzędem Pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 29/ nadzór nad organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkola,
 30/ sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o statystyce publicznej, w tym sprawozdań
      dla potrzeb Urzędu Statystycznego, a wynikających z zakresu spraw przypisanych dla
      Referatu,
 31/ kierowanie i nadzorowanie pracownikami obsługującymi środki transportowe i sprzęt Urzędu
      Gminy,
 32/ ustalanie zakresu prac do wykonania przez pracowników obsługujących środki transportowe i
      sprzęt Urzędu,
 33/ nadzór nad podejmowaniem działań w zakresie inwestycji i remontów szkół i przedszkola,
 34/ rozliczanie norm zużycia paliw i olejów w eksploatacji pojazdów samochodowych i
      sprzętu silnikowego użytkowanego przez Urząd Gminy.  

 czynny od poniedziałku do piątku w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2003-07-16 12:12:06
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2003-10-21 13:37:48
Ostatnia zmiana:2020-01-08 11:34:49
Ilość wyświetleń:5244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij