Przewodnicząca Rady Gminy - Joanna Zamożniewicz-Bałdyga