Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie na konkurs otwarty na realizację zadań publicznych w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Światki w 2015 roku”

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Świątki

z dnia 18 grudnia 2014r.


Wójta Gminy Świątki ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych w ramach

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Światki w 2015 roku”


oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Świątkach w formie elektronicznej i pisemnej do Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach – Pani Jadwigi Misiewicz , adres e-mail - gopsswiatki@interia.pl , ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl


TERRMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 9 stycznia 2015 ROKU

Podstawa prawna:

I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z   26.10.1982r,-Dz.U.Nr.35 poz.230 z 1982r. - art.nr. 4 1 .1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

  4. (uchylony);

  5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

  6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

  7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2

II. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Światki w 2015 roku” – Uchwała      Rady Gminy w Światkach Nr.

Realizacja Programu.

Program będzie realizowana poprzez:

1. złożenie wniosku / oferty realizacji ww. zadań profilaktycznych, po ogłoszeniu przez Wójta Gminy Świątki na stronie www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl terminu naboru wniosków i pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach /konkurs ofert/.

    Wdrożenie programów wymaga każdorazowo pozytywnej opinii: Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Skarbnika Urzędu Gminy w Świątkach oraz podpisanie

    Umowy miedzy Urzędem Gminy a wykonawcą.

2. działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Świątkach i Urzędu Gminy zawarte w Gminnym Programie.

3. realizację dodatkowych wniosków pojawiających się w trakcie realizacji  Gminnego Programu i posiadanych środków na ich realizację środków  finansowych.


Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą  profilaktykę uzależnień według rekomendowanych przez PARPA lub autorskich opracowań w szkołach mogą być  prowadzone w formie  kompleksowych programów szkolnych lub  wyodrębnionych  zajęć.

Każdy wniosek powinien zawierać:

- uzasadnienie realizacji programu potwierdzone przez kierownika/dyrektora    instytucji,

- kwalifikowanego realizatora,

- odbiorców programu,

- termin realizacji zadania,

- kosztorys realizacji zadania,

- po realizacji zadania realizator obowiązany jest do przedstawienia sprawozdania

do Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki.


III. Informacja, w formie Ogłoszenia Wójta o ZAKWALIFIKOWANU         WNIOSKÓW przez Gminną Komisję RPA zostanie ogłoszona na stronie BIP        Urzędu Gminy w Świątkach.


Wójt Gminy Świątki

mgr Sławomir Kowalczyk

Świątki, 2014.12.18

Załączniki

Gm.Program.Profil.15 (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wanda Cieciuch
Data utworzenia:2014-12-22 12:08:56
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2014-12-22 09:56:07
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2014-12-22 12:10:18
Ostatnia zmiana:2014-12-22 12:10:37
Ilość wyświetleń:1469

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij