W dniu 24 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014 r.

 ustala się czas pracy Urzędu Gminy w Świątkach od godziny 700 do godziny 1200

Kasa w Urzędzie czynna będzie w tych dniach od 700-1100

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Świątkach , stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 17/2009 Wójta Gminy Świątki z dnia 14 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Świątkach § 12 ust 5 otrzymuje brzmienie:

 Ustala się następujący czas pracy Urzędu Gminy w Świątkach od poniedziałku do piątku obowiazujący od 07-01-2015 roku

pracownicy administracyjno-biurowi w godzinach

- poniedziałek, wtorek, czwartek 700- 1500          kasa czynna 700-1400

- środa 700 - 1800                                                         kasa czynna 700-1600

- piątek 700 - 1200                                                         kasa czynna 700-1100


Wójt Gminy Świątki

                                                                                                        (-) Sławomir Kowalczyk