Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zebrani dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznago wraz z niezbędną infrastruktura

 

Świątki, dnia 22.06.2015 r.

KI.6220.4.8.2.2015


OBWIESZCZENIE

o zabraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.)


Wójt Gminy Świątki


zawiadamia o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia dla postępowania prowadzonego na wniosek Pana Roberta Kwas polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 88/2, w m. Worławki, gm. Świątki, pow. olsztyński, woj. Warmińsko-mazurskie.

W świetle powyższego informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania, jak również zgłaszania żądań oraz wnoszenia sprzeciwu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świątki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świątki, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świątki, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Worławki.


                                                                                        Wójt Gminy Świątki

                                                                                                   (-)

Metadane

Źródło informacji:Magda Korowaj
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magda Korowaj
Data wprowadzenia:2015-06-23 14:31:26
Opublikował:Magda Korowaj
Data publikacji:2015-06-23 14:32:55
Ostatnia zmiana:2015-06-23 14:33:09
Ilość wyświetleń:1106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij