Wójt Gminy Świątki


Świątki 87, 11 – 008 Świątki tel. 896169883, e-mail: wojt@swiatki.pl


obrazek Świątki, dn. 06.07.2015 r.


I N F O R M A C J A

Drodzy mieszkańcy Gminy Świątki


W związku z wprowadzeniem w 2014 r. operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych, położonych w powiecie olsztyńskim województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach projektu „e–mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych


informuję


wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej Gminy, że mogą zapoznać się ze zmianami w oznaczeniu gruntów swoich nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Olsztynie ul. Bema 5, lub Urzędzie Gminy w Światkach, numer pok. 14 oraz złożyć stosowną informację IN-1, IR-1, IL-1 w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87.


Powyższe zmiany mają wpływ na prawidłowe opodatkowanie gruntów i budynków znajdujących się w zasobach każdego podatnika.

Dokumenty dotyczące wprowadzanych zmian do 24 marca 2014 r. były wyłożone i dostępne do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę do ustalenia zobowiązania podatkowego. Aktualna ewidencja tj. po zmianach z marca 2014 r. będzie sukcesywnie wprowadzana w systemie podatkowym.

Proszę także o rzetelne zgłaszanie do opodatkowania budynków nie związanych z produkcja rolną, znajdujących się na Państwa posesjach. Powszechność, rzetelność i prawidłowość opodatkowania pozwoli na obniżenie stawki w podatku od nieruchomości dla wszystkich podatników na terenie naszej gminy.