ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

 

 

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Świątki przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świątki na lata 2016-2026. Przedsięwzięcie to jest ważne z uwagi na konieczność przygotowania Gminy do pozyskiwania funduszy europejskich w latach 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszam Pana/Panią na warsztaty strategiczne. Mają one na celu wypracowanie założeń oraz określenie celów strategicznych i kierunków działań Gminy Świątki.

 

Warsztaty strategiczny obejmować będą następujące obszary:

Lp.

Obszar tematyczny

Termin spotkania

1

Infrastruktura techniczna

9/03/2016r., godz. 9.00

2

Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny młodzieży, mieszkańców

9/03/2016r., godz. 11.15

3

Turystyka, kultura, promocja gminy

9/03/2016r., godz. 13.30

4

Przedsiębiorczość, rolnictwo, rynek pracy

9/03/2016r., godz. 15.45

 

Spotkanie odbędzie się w sali naraz Urzędu Gminy Świątki.


Warsztaty poprowadzą przedstawiciele firmy 40 NET sp. z o.o., z którą została podpisana umowa
na opracowanie Strategii.

 

Ramowy program spotkania każdego z obszarów tematycznych:

1.      Przywitanie uczestników – Przedstawiciel Urzędu Gminy Świątki.

2.      Prezentacja – Sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Świątki.

3.      Praca nad określeniem mocnych i słabych stron Gminy Świątki.

4.      Określenie kierunków działań w strategii.

 

Świątki, dnia 26.02.2016 r.

                                                                                        Wójt Gminy Świątki

                                                                                                  /-/