Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH W REFERACIE FINANSÓW. Stanowisko pracy – kasjer.

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH
W REFERACIE FINANSÓW


1. Stanowisko pracy – kasjer.

2. Wymagania:

1) niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie ekonomiczne,
c) praktyczna umiejętność obsługi komputera,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2) dodatkowe:
a) znajomość wybranych przepisów prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, postępowanie egzekucyjne w administracji),
b) znajomość wybranych przepisów prawa bilansowego (rachunkowość, w tym: rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych oraz rachunkowość organów podatkowych), przepisów dotyczących finansów publicznych, postępowania administracyjnego,
c) znajomość przepisów dotyczących  ochrony danych osobowych,
d) umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym PUMA,
e) umiejętność precyzyjnego formułowania myśli,
f) umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego,
g) umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń,
h) komunikatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie dowodów finansowych do realizacji,
2) sporządzanie przelewów,
3) rozliczanie podróży służbowych pracowników,
4) prowadzenie i obsługa kasy Urzędu Gminy w Świątkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania dyscypliny kasowej,
5) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i dysponowanie nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) współdziałanie, w ramach ustalonych obowiązków służbowych z innymi pracownikami Urzędu Gminy w Świątkach,
7) bieżące prowadzenie:
a) zbioru przepisów obowiązujących na stanowisku pracy,
b) teczek przedmiotowych, zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną,
c) rejestrów i urządzeń ewidencyjnych.
8) organizowanie pracy, ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) miejsce pracy: praca w biurze na parterze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;  praca na pełny etat w dni robocze od poniedziałku do piątku: w godzinach od 700 do 1500                           w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach od 700 do 1800 w środę oraz                       w godzinach od 700 do 1200 w piątek.
2) stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.

5. W miesiącu kwietniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                          w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, życiorys (CV)1;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
5) kopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

7. Informacje dodatkowe:
1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie                       o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy                w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
2) umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 28 czerwca 2016 roku, na czas określony, do dnia 27 grudnia 2016 roku.
3) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

8. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy                           w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kasjera" w terminie do dnia  1 czerwca 2016 roku.

9. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
         

Wójt Gminy Świątki
/-/ Sławomir Kowalczyk

 


_____________________________
1. List motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia.                   21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych” oraz własnoręcznie podpisane.
2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania                    o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę

Załączniki

Nabór - kasjer (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o wyniku naboru (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2016-05-11 08:12:06
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2016-05-11 08:12:06
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2016-05-11 08:17:46
Ostatnia zmiana:2016-06-27 09:35:54
Ilość wyświetleń:2652

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij