Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Świątki ogłasza Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzedzie Gminy w Świątkach w Referacie Komunalno- Inwestycyjnym - Stanowisko pracy d. s. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, dróg gminnych i rolnictwa.

 

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH

W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM


  1. Stanowisko pracyds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, dróg gminnych i rolnictwa.


  1. Wymagania:

 1. niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe – minimum I-go stopnia w zakresie:

 1. ochrony środowiska,

 2. lub geodezji;

 3. lub inżynierii środowiska;

 4. lub rolnictwa;

 5. lub administracji.

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


 1. dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 2. ustawa o gospodarce nieruchomościami;

 3. ustawa o ochronie przyrody;

 4. Prawo wodne;

 5. ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 6. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

 7. ustawa o ochronie praw lokatorów;

 8. ustawa o mieszkaniowym zasobie gminy;

 9. Prawo geologiczne i górnicze;

 10. Prawo łowieckie;

 11. kodeks postępowania administracyjnego;

 12. ustawa o ochronie danych osobowych;

 13. ustawa o drogach publicznych;

 14. Prawo o ruchu drogowym.

 1. prawo jazdy kategorii B;

 2. praktyczna umiejętność obsługi komputera;

 3. umiejętność precyzyjnego formułowania myśli;

 4. umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;

 5. umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;

 6. komunikatywność.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, życiorys (CV)1;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;

 5. kopie świadectw pracy,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;

 7. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”. Zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.

2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.


  1. Informacje dodatkowe:

 1. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 2. umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 grudnia 2016 roku, na czas określony;

 3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.


  1. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, dróg gminnych i rolnictwa " w terminie do dnia 28 października 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane

Całość informacji w załączonym poniżej dokumencie.

Załączniki

nabór na stanowisko (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wynik naboru na stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, dróg gminnych i rolnictwa (268.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2016-10-12 14:41:59
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2016-10-12 14:40:42
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2016-10-12 14:45:40
Ostatnia zmiana:2016-11-29 07:24:59
Ilość wyświetleń:1487

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij