Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH W REFERACIE FINANSÓW

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH
W REFERACIE FINANSÓW

I. Stanowisko pracy – ds. księgowości budżetowej.

II. Wymagania:
1. niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe – minimum I-go stopnia na kierunku rachunkowość lub finanse publiczne.
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
2. Dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:
a) ustawy o finansach publicznych;
b) ustawy o samorządzie gminnym;
c) ustawy o pracownikach samorządowych;
d) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
e) o rachunkowości oraz planów kont.
3. Cechy osobowości:
1) konieczne: komunikatywność, dobra pamięć, bezstronność, sumienność, utrzymanie porządku w dokumentach;
2) pożądane: elokwencja, wytrwałość, sprawność, łatwość przyswajania i przekazywania informacji.
4. Dyspozycyjność: wymagana dyspozycyjność.
5. Umiejętność:
1) konieczna: myślenie strategiczne i selekcja informacji, technicznej obsługi komputera, pracy w zespole, korzystania i interpretowania przepisów prawa, właściwego planowania i organizacji pracy;

2) pożądana: umiejętność słuchania i wysławiania się, łatwość nawiązywania kontaktów;
3) obsługa: komputery, programy komputerowe, maszyny, narzędzia: praca wymaga bardzo dobrej znajomości programów komputerowych, w szczególności pakietu biurowego.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Księgowanie wydatków budżetowych.
2. Prowadzenie  ewidencji środków trwałych.
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wydatków i środków trwałych.
4. Prowadzenie analityki wydatków funduszu sołeckiego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: praca w biurze na I piętrze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;  praca na pełny etat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00  w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach od 7:00 do 18:00 w środę oraz  w godzinach od 7:00 do 12:00 w piątek.
2. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.

V. W miesiącu listopadzie 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, życiorys (CV) 1;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
5) kopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne 2;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

VII. Informacje dodatkowe:
1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
2) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
3) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

VIII. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:  "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Świątkach" w terminie do dnia  27 grudnia 2017 roku do godziny 18:00.

IX. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
         

_____________________________
1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”. Zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.
2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w referacie Finansów (931.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (222.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2017-12-12 14:08:48
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-12-12 14:08:50
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-12-12 14:22:30
Ostatnia zmiana:2018-01-30 13:27:56
Ilość wyświetleń:899

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij