Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia takiego jak: Scena mobilna wraz z instruktażem

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

1. Zamawiający:

Gmina Świątki

Świątki 87

11-008 Świątki

REGON 510743203 NIP 739-34-67-507

tel. 896169232, e-mail: urzad@swiatki.pl


Gmina Świątki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę urządzenia takiego jak:

Scena mobilna wraz z instruktażem

 1. Regulowana i w dowolny sposób konfigurowana za pomocą specjalnych uchwytów i regulowanych nóżek składająca się:

  1. Podesty sceniczne o wymiarach 1m x 2m wykonane ze stopów aluminium, z wmontowanym na stałe blatem z wysokowytrzymałej płyty wodoodpornej pokryte antypoślizgową brązową sklejką do zastosowań na zewnątrz o minimalnej nośności 750kg/m2, gwarancja 5 lat, z kanałkiem montażowym na banery, ciężar elementu do 40kg, ich konstrukcja pozwala na nieograniczoną rozbudowę wzdłuż i w szerz jak, również podział na mniejsze sceny, a także budowę widowni. Scena musi posiadać certyfikat TUV oraz Świadectwo wytrzymałości i jakości na scenę (widownie) atest zgodności z normą europejską – 52 sztuki (104 m).

  2. Nogi (każda) z regulacją teleskopową w zakresie od 0,20 m – do 0,50 m o wysokości. Nogi powinny być dostosowane do użycia na zewnątrz, na nierównym terenie, niezależnie od rodzaju podłoża. Powinny pozwalać na ustawienie podestów w pozycji zestopniowanej, jako widownie lub schody. Nogi wykonane są z profilu aluminiowego o grubości co najmniej 3 mm i przekroju co najmniej 60 x 60 mm. Regulacja wysokości powinna odbywać się w płynnym zakresie, najlepiej za pomocą suwaków zaciskowych, których zaciśnięcie powoduje osiągnięcie pełnej wytrzymałości. Dedykowane do wyżej omawianych blatów - 52 sztuki

  3. Nogi (każda) z regulacją w zakresie od 0,5m-1,20m (komplety po 4 sztuki) o wysokości regulowanej teleskopowo, mogą być stosowane na zewnątrz, na nierównym terenie, niezależnie od rodzaju podłoża. Pozwalają na ustawienie podestów w pozycji zestopniowanej, jako widownie lub schody. Nogi wykonane są z profilu aluminiowego o grubości co najmniej 3 mm i przekroju co najmniej 60 x 60 mm. Regulacja wysokości powinna odbywać się w płynnym zakresie, najlepiej za pomocą suwaków zaciskowych, których zaciśnięcie powoduje osiągnięcie pełnej wytrzymałości. Dedykowane do wyżej omawianych blatów - 52 sztuki.

  4. Uchwyt do łączenia dwóch nóg, służący do łączenia nóg dwóch sąsiadujących podestów omawianych wyżej, ustawionych na dowolnych wysokościach. Wykorzystywany jest również w celu zwiększenia stabilności lub łączenia podestów ustawionych schodkowo – 30 sztuk

  5. Uchwyt do łączenia czterech nóg, służący do łączenia nóg czterech sąsiednich podestów omawianych wyżej, ustawionych na dowolnych wysokościach. Wykorzystywany jest także w celu zwiększania stabilności lub łączenia podestów ustawionych schodkowo – 40 sztuk

  6. Uchwyt uniwersalnych do łączenia podestów. Uchwyt stosowany do łączenia podestów ustawionych na jednakowym poziomie. Dla zapewnienia pełnej stabilizacji należy użyć dwóch uchwytów na długim boku podestu i jednego na krótkim – 150 sztuk

  7. Schody modułowe z jedną poręczą - wykonane z profili stalowych i przeznaczone do podestów ustawionych na wysokości nie większej niż 1,2 m. Regulację wysokości schodów przeprowadza się poprzez dodanie lub ujęcie demontowanych stopni. Szerokość schodów – od 0,9 do 1,1 m. Wysokość poszczególnych stopni w zakresie od 0,15 m do 0,2 m. Zakres wysokości dedykowanych nóżek do całych schodów od 0,4 m do 1,0 m – 2 sztuki

  8. Poręcz do podestów o długości w zakresie od 1,9 do 2,1 m z uchwytami - wykonana z rury stalowej, powlekanej lakierem proszkowym wraz z uchwytami. Długość: od 1,9 do 2,1 m, wysokość: od 1,0 do 1,2 m Średnica rury co najmniej 35 mm, ciężar od 15 kg do 16 kg – 18 sztuk

  9. Poręcz do podestów z uchwytami - wykonana z rury stalowej, powlekanej lakierem proszkowym wraz z uchwytami. Długość: od 0,9 m do 1,1 m. Wysokość: od 1,0 m do 1,1 m. Średnica rury co najmniej 35 mm. Ciężar od 8,0 kg do 9,0 kg - 10 sztuk

Przedmiotem zamówienia jest również.:

 1. Instruktaż montażu i demontażu sceny


4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. posiada wszelkie atesty i certyfikaty na oferowane urządzenia sceniczne.

 5. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia)

5. Termin wykonania zamówienia: do 15-08-2018 r.

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy.

7. Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2018 r. , do godz. 10.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach 11-008 Świątki – sekretariat, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem „ Scena mobilna wraz z instruktażem”, pocztą, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: urzad@swiatki.pl

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. ofertę cenową – załącznik nr 1

 2. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

 3. certyfikaty i atesty na urządzenia

8. Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2018 r. godz 1015 w gabinecie Wójta Gminy Świątki

9. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.

10. Warunki płatności: Wartość wynagrodzenia płatna po wystawieniu faktury

11. Informacji na temat postępowania udziela: Zbigniew Wojtera tel. 509 222 045.

11. Pozostałe informacje:

Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1579 z późn. zm) nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Świątki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Świątkach”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy Zał. nr 1

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. projekt umowyZałączniki

zapytanie ofertowe na dostawę sceny ROS.271.1.11.2018 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 1 do scena mobilna ROS.271.1.11.2018 (330.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 2 do scena mobilna ROS.271.1.11.2018 26-06-2018 (324.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Notatka z wyboru oferty podpisana (365.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-06-18 09:31:16
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-06-18 09:39:54
Ostatnia zmiana:2018-06-29 08:05:20
Ilość wyświetleń:305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij