Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Informacja o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Świątki w dniu 19 września 2019 roku o godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

informuję o zwołaniu
w dniu 19 września 2019 roku o godz. 10:00
XII Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki


Porządek obrad:

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Gminy Świątki.
    3. Przyjęcie protokołu z IX, X i XI sesji Rady Gminy Świątki.
    4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy IX, a XII sesją.
    5. Projekt uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2019 – 2034.
    6. Projekt uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie zmian budżetu Gminy Świątki na rok 2019.
    7. Projekt uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Świątki”.
    8. Projekt uchwały Nr XII/86/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach.
    9. Projekt uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony budynku garażowego stanowiącego własność Gminy Świątki.
    10. Projekt uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
    11. Projekt uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
    12. Projekt uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Świątki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
    13. Projekt uchwały Nr XII/91/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Włodowo, Gmina Świątki.
    14. Projekt uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Worławki, Gmina Świątki.
    15. Projekt uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świątki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
    16. Projekt uchwały Nr XII/94/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Świątki.
    17. Projekt uchwały Nr XII/95/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
    18. Interpelacje i zapytania radnych.
    19. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
    20. Wolne wnioski i informacje.
    21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku wraz z uchwałą Nr RIO.VIII-0120-436/19.
    22. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikowski

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2019-09-12 13:21:41
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-09-12 13:21:45
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-09-12 13:26:24
Ostatnia zmiana:2019-09-12 13:26:24
Ilość wyświetleń:402

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij