Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Informacja o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Świątki w dniu 26 marca 2020 roku o godz. 9:00

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

informuję o zwołaniu w dniu 26 marca 2020 roku o godz. 9:00 XVI Sesji Rady Gminy Świątki w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki


Porządek obrad:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Świątki.
    3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Gminy Świątki.
    4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XIV, a XVI sesją.
    5. Projekt uchwały Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2020 – 2035.
    6. Projekt uchwały Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmian budżetu Gminy Świątki na rok 2020.
    7. Projekt uchwały Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
    8. Projekt uchwały Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Świątki.
    9. Projekt uchwały Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Świątki”.
    10. Projekt uchwały Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świątki w 2020 roku.
    11. Projekt uchwały Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, na czas nieoznaczony, lokalu stanowiącego własność Gminy Świątki.
    12. Projekt uchwały Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
    13. Projekt uchwały Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
    14. Projekt uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przestąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Świątki w obrębie Brzydowo.
    15. Projekt uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przestąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Świątki w obrębie Włodowo.
    16. Projekt uchwały Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przestąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Świątki w obrębie Kalisty.
    17. Projekt uchwały Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadania na 2020 rok”.
    18. Projekt uchwały Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach za 2019 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Świątki na rok 2020.
    19. Projekt uchwały Nr XVI/146/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych.
    20. Projekt uchwały Nr XVI/147/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/116/2010 Rady Gminy Świątki z dnia 21 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Kalisty.
    21. Projekt uchwały Nr XVI/148/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Świątki za 2019 rok.
    22. Projekt uchwały Nr XVI/149/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Brzydowo oraz obrębie Włodowo Gmina Świątki.
    23. Projekt uchwały Nr XVI/150/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzydowo, Gmina Świątki.
    24. Interpelacje i zapytania radnych.
    25. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
    26. Wolne wnioski i informacje.
    27. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikowski

Załączniki

Ogłoszenie o XVI sesji (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2020-03-18 11:36:22
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2020-03-18 11:36:34
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2020-03-18 11:47:26
Ostatnia zmiana:2020-03-18 11:47:28
Ilość wyświetleń:205

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij