Harmonogram odbioru odpadów komunalnych za okres IV-VI. 2020 r. w załącznikach odzielnie dla zmieszanych i zbieranych selektywnie.