1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z pozn. zm.)

 • Ustawa z dnia 25 lutrgo 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z pozn. zm.)

2. Wymagane dokumenty:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zaklad sluzby zdrowia

 • Dowod osobisty osoby zmarlej

 • Dowod osobisty lub paszport osoby zglaszajacej

3. Oplaty:

Sporzadzenie aktu zgonu wolne jest od oplaty skarbowej. Pierwszy odpis wydawany po sporzadzeniu jest bezplatnie


 • Oplata skarbowa za 1 odpis skrocony -22 zl

 • Oplata skarbowa za 1 odpis zupelny - 33 zl


4. Termin i sposob zalatwienia sprawy:

 • Zgloszenia zgonu, ktory nastapil na terenie Gminy Swiatki nalezy dokonac w terminie 3 dni od daty zgonu. Jezeli zgon nastapil w wyniku choroby zakaznej zgon nalezy zglosic w ciagu 24 godzin.

 • Zgloszenia zgonu dokonuje sie w urzedzie stanu cywilnego wlasciwym terytorialnie dla miejsca zgonu osoby zmarlej.

 • Akt zgonu sporzadzany jest w dniu zgloszenia. Po sporzadzeniu wydawany jest 1 egzemplarz odpisu skroconego aktu zgonu.


5. Tryb odwolawczy:

Nie wystepuje.6. Miejsce zalatwienia sprawy:

Urzad Gminy w Swiatkach, 11-008 Swiatki 87

Urzad Stanu Cywilnego, pok. nr 6.

 

7. Uwagi:

Informacja o sporzadzeniu aktu zgonu jest automatycznie przekazywana do rejestru PESEL i od razu dostepna dla organow ewidencji ludnosci oraz organow wlasciwych w sprawach dowodow osobistych.