W sprawie:
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Data uchwały:
2004-12-28

Numer uchwały:
Nr XVI/106/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia uchwały.