W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Sportu

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
XLI/344/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.